СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Любов ПРОКОПІВ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» http://orcid.org/0000-0001-8661-510X
  • Вікторія CТИНСЬКА ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» http://orcid.org/0000-0003-0555-3205

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164440

Ключові слова:

педагогіка партнерства; вплив громад; нова українська школа; мала школа; малочисельна школа; сім’я; громада; зарубіжний досвід

Анотація

У статті розглядаються стратегії поширення педагогіка партнерства, яка передбачає співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу, наяв- ність компетентнісного підходу, інтеграцію освітньої та громадської робо- ти учнів з метою їх підготовки до майбутнього життя, виховання свідомих громадян, що володіють системою ціннісних орієнтацій, залучення учнівської молоді до співпраці з громадою, батьками, учителями тощо. Акцентується увага на тому, що європейський досвід запровадження педагогіки партнерства у малих школах передбачає: запровадження нових підходів в управлінні школою, партнерство між учителями та учнями, вирі- шення проблем школи й громади, необхідність участі у волонтерстві, пошук грантів для залучення молодих учителів, які здатні працювати у віддалених регіонах, можливість дистанційної освіти. Аргументовано, що на сучасному етапі розуміння педагогіки партнер- ства у європейських країнах дещо видозмінюється у зв’язку з викликами сучас- ного світу, зокрема із зростаючою кількістю іммігрантів до країн Північної Європи. У європейських країнах розробляють програми підтримки педагогіки партнерства у сфері освіти. Це програми навчання та професійної команд- ної роботи, де фахівці з різних навчальних дисциплін співпрацюють для до- сягнення спільної мети – рівноправної співпраці між сім’єю та школою. Досліджено, що у малих школах Німеччини, які є достатньо автоном- ними, досвід педагогіки партнерства є унікальним. Надано оцінку досвіду Ізраїльської школи. Тут чимало громадських ор- ганізацій для спільної роботи з учителями та учнями (Pop). Тут, дотримуючись принципів педагогіки партнерства пропонують школам та організаціям: професійний розвиток; лідерську підготовку; сильніші професіонали; цінні ресурси; культура лікує; зміна підходів до педагогічної практики. Авторами на основі вивченого досвіду, було проведене дослідження перед- бачало впровадження в практику роботи малих шкіл основних принципів пе- дагогіки партнерства. Результати аналізу показали необхідність у педаго- гіці співпраці. Аргументовано, що, педагогіка партнерства в освітньому середовищі малих шкіл України має шанс на існування за умов співпраці органів влади, громадськості, науковців, меценатів, керівників навчальних закладів, педагогіч- ної громадськості, батьків, які через посередництво та залучення фінансів зможуть відкрити грантові програми, допомогти зберегти малу школу і се- ло. Акцентується увага, що мала школа в умовах педагогіки партнерства має право на розвиток за умови ініціювання партнерських стосунків. Це дослід- ження підкреслює той факт, що малі школи мають здійснювати освітній процес у соціальній співпраці через залучення місцевих органів влади. Безумов- но, у міських школах такі пріоритети співпраці є значнішими.

Посилання

Amonashvili, Sh. (1996). Razmyshleniia o gumannoi pedagogike [Reflections on humane pedagogy]. Moskva: Izd. dom Shalvy Amonashvili [in Russian].

Cook, A., & Orit, K. (2018). How We Learn Is What We Learn. Gleanings: a dialogue on jewish education. Retrieved October 5, 2018, from https://www.hadar.org/pedagogy-partnership/publications.

Cotton, K. (2005). School size, school climate, and student performance. School Improvement Research Series. Retrieved October 5, 2018, from http://www.ruraledu.org/user_uploads/file/cotton.pdf.

de Bruïne, E.J., Willemse, M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L., & van Eynde, S. (2014). Preparing teacher candidates for family–school partnerships. European Journal of Teacher Education, 37 (4), 409–425. doi: 10.1080/02619768.2014.912628.

Dovbenko, S., & Moskalenko, Yu. (2017). Realizatsiia pedahohiky partnerstva v Karpatskomu osvitnomu prostori [Realization of pedagogy of partnership in Carpathian educational space]. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat – Mountain School of the Ukrainian Carpathians, 16, 34–39. doi: 10.15330/Msuc.2017.16.34-39 [in Ukrainian].

European Commision. (2013). Supporting Teacher Educators. Brussels: ES.

Evans, M. (2013). Educating preservice teachers for family, school, and community engagement. Teaching Education, 24 (2), 123–133. doi: 10.1080/10476210.2013.786897.

Gurlui, І. (2015). Educational partnership in primary education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 180, 606–611.

Hansen, D. (2011). Introduction rethinking globalization, and citizenship. Teachers College Record, 113 (6), 1135–1153.

Jimerson, L. (2006). The Hobbit effect: Why small works in public schools. Washington, DC: Rural School and Community Trust. Retrived October 5, 2018, from http://www.ruraledu.org/articles.php?id=2026.

Karpenko, O. (2016). Development of childcare in the pedagogical theory and practice of Germany (19th – early 20th centuries). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Pedagogia-Psychologia, 29 (4), 95−107.

Kellogg, W., Hagood, R., & Lassey, W. (1980). Partnership for rural improvement. Washington: WSU.

Kokhanova, O. (2011). Psykholohiia partnerskoi vzaiemodii v osviti [Psychology of partner interaction in education]. Kyiv: PP Shcherbatykh [in Ukrainian].

Kravchynska, T. (2017). Pedahohika partnerstva: osnovni idei, pryntsypy ta sutnist [Pedagogy of partnership: main ideas, principles and essence]. Pidhotovka kerivnykh ta pedahohichnykh kadriv do realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly: zbirnyk statei Vseukrainskoi nauk.-prakt. Internet-konferentsii – Training of management and pedagogical staff for the implementation of the Concept of the New Ukrainian School: collection of articles of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet-Conference, April 6, 2017. (pp. 85–88). Kharkiv: Kharkivska akademiia neperervnoi osvity [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School: conceptual principles for the reform of the secondary school]. (2018). Retrieved October 5, 2018, from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Pedahohika partnerstva: polskyi, kanadskyi, nimetskyi ta ukrainskyi dosvid [Partnership Pedagogy: Polish, Canadian, German and Ukrainian experience]. (2018). Retrieved October 5, 2018, from https://osvitoria.media/experience/pedagogika-partnerstva-polskyj-kanadskyj-nimetskyj-ta-ukrayinskyj-dosvid/ [in Ukrainian].

Poviakel, N. (1998). Psykholohichna hotovnist do partnerstva yak peredumova stanovlennia partnerskykh vidnosyn pry vyrishenni konfliktiv [Psychological readiness for partnership as a prerequisite for the establishment of partnerships in conflict resolution]. Problemy bezpeky ukrainskoi natsii na porozi XXI storichchia: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Problems of the security of the Ukrainian nation at the turn of the XXI century: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 26–33). Kyiv‒Chernivtsi [in Ukrainian].

Prokopiv, L. (2017). Osoblyvosti pidtrymky y funktsionuvannia malykh shkil Polshchi [Features of support and operation of small schools in Poland]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 145–155. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102636 [in Ukrainian].

Samel, A. (2018). Relacja z zajęć o podatkach w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie [Report from classes about the tax at the Primary School in Łęgu Probostwie]. Retrieved October 5, 2018, from https://www.opolityce.ceo.org.pl/aktualnosci/relacja-zzajec-o-podatkach-w-szkole-podstawowej-w-legu-probostwie [in Polish].

Stynska, V. (2017). Current problems of motherhood and childhood social support in the developed countries. In O. Clipa (Ed.), Studies and Current Trends in Science of Education. Suceava, Romania: LUMEN Proceedings (pp. 414–422). doi: 10.18662/lumproc.icsed2017.45.

Topol, V. (2018). Hovoryty z batkamy. Polskyi dosvid pedahohiky partnerstva. Nova ukrainska shkola [Talk to your parents. Polish experience of partnership pedagogy. New Ukrainian School]. Retrieved October 5, 2018, from http://nus.org.ua/articles/pedagogika-partnerstva-polskyj-dosvid/ [in Ukrainian].

Willemse, M., Thompson, I., Vanderlinde, R., & Mutton, T. (2018). Family-school partnerships: a challenge for teacher education. Journal of Education for Teaching, 44 (3), 252–257. doi: 10.1080/02607476.2018.1465545.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-22