Порядок рецензування статей

Усі матеріали, подані до редакції, підлягають рецензуванню. Процес рецензування здійснюється з метою оцінки теоретико-методологічного рівня статті, його актуальності та наукової цінності.

Подвійне «сліпе» рецензування проводиться членами редколегії та незалежними експертами у відповідних галузях (рецензент і автор статті невідомі один одному, їхні імена не повідомляються). Воно відбувається у два етапи: спочатку редколегія розглядає зміст статті для того, щоб переконатися, що він відповідає тематиці журналу; далі стаття передається на рецензування двом незалежним експертам (відповідно до галузі дослідження).

Процедура подвійного «сліпого» огляду передбачає три варіанти відповіді автору:

1) статтю затверджено;

2) статтю відправлено на доопрацювання автору;

3) стаття не підлягає публікації.

 Автор отримує рецензію своєї статті з рекомендаціями щодо необхідних виправлень або роз’ясненням причин, чому його стаття не може бути опублікована в журналі. Термін надання інформації – до трьох місяців з дня отримання статті редакцією.