Авторам

Вчені-педагоги згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, педагогічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка"» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з педагогічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. 

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 червня лише у 7 видань з педагогічних наук:

- Інноваційна педагогіка

- Збірник наукових праць «Педагогічні науки»

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи

- Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Фізичне виховання та спорт

Acta Paedagogiсa Volynienses

Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Інформація про можливість подання статті в «Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка"» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.