РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.1

Ключові слова:

дистанційна освіта, вимоги до дистанційної освіти, заочне навчання, історія дистанційної освіти, дистанційне викладання та навчання, кореспондентське навчання

Анотація

Комп’ютеризована дистанційна освіта впроваджується в Україні вже понад двадцять років і швидко розвивається у зв’язку з необхідністю організації навчального процесу спочатку під час пандемії COVID-19, а потім воєнного періоду. Зусилля державних і освітніх установ та впровадження нових технологій сприяли швидкому розвитку дистанційного навчання в Україні. У статті наголошується на тому, що незважаючи на значну кількість робіт з вивчення дистанційного навчання в Україні, історія та розвиток дистанційної освіти в педагогічній літературі не висвітлені належним чином. У роботі зроблено спробу вивчити й проаналізувати основні етапи історії дистанційної освіти в Україні. Першим видом дистанційного навчання ми вважаємо кореспондентське навчання, яке розвинулося з кінця 19 століття завдяки розвитку традиційної пошти і для багатьох було єдиною можливістю отримати диплом або кваліфікацію. У 20 столітті кожен університет вже мав спеціальне заочне відділення для поєднання дистанційного та очного навчання. Офіційний початок сучасного дистанційного навчання в Україні відбувся на початку 21 століття, коли експеримент з онлайн навчання було запущено в кількох університетах великих міст. Однак, у роботі зазначається, що наразі в нашій державі відсутній єдиний координаційний центр з реалізації державної політики розвитку дистанційної освіти, що спричинило певну недовіру в суспільстві до цієї форми навчання через деякі технологічні обмеження, відсутність належної інфраструктури та досвідчених спеціалістів, готових комп’ютерних програм і матеріалів. Тим не менш, труднощі дистанційного навчання лише стимулювали студентів до самоорганізації та самостійності навчання, сприяли розвитку діалогу між усіма учасниками навчального процесу. У роботі зроблено спробу проаналізувати історичний досвід дистанційної освіти та запропоновано шляхи подальшого ефективного вдосконалення вітчизняної освітньої системи у дистанційному форматі.

Посилання

Андрющенко Н. Дистанційне навчання в Україні: експерименти, напрацювання, перспективи. Вища шк. 2014. № 5/6. С. 60–63.

Богачков Ю.М. Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / ред. Ю. М. Богачков. Київ : Атіка, 2014. 183 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/7648/1/Богачков_верстка_на_вывод_со_2_по_184.pdf.

Власенко Н. О., Помогайбо В. М. Дистанційне навчання: Україна і світ. Естетика і етика педагогічної дії. 2019. № 20. С. 29–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2019_20_5.

Гавриленко К. М. Вимоги до професійного дистанційного навчання Зб. наук. пр. ХДУ. Серія: Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2019. – № 89. – С. 56–60.

Гриневич Л. Освіта після пандемії. Частина 2. Тренди майбутнього шкільної освіти. Нова українська школа. 2020. 20 квіт. URL: https://nus.org.ua/view/osvita-pislya-pandemiyi-chastyna-1-uroky-mozhlyvostiprognozy/.

Гетта, В., Єрмак, С., Джевага, Г., Коляда, А., Шульга, О., Носовець, Н., & Повечера, І. Дистанційне навчання: дидактика, методика, організація : монографія / В. Гетта та ін. Чернігів, 2017. 286 с. URL: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6650/1/Дистанційне%20навчання%20дидактика,%20методика,%20організація.pdf.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні : Постанова від 20.12.2000 р. URL: https://vnmu.edu.ua/downloads/other/konc_rov_dystan_osv.pdf.

Кухаренко В. М. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. Харків : Міська друк., 2020. 409 с. URL: http://dl.khpi.edu.ua/mod/resource/view.php?id=46362.

Любчак В. О. Дистанційне навчання: досвід впровадження в українському університеті : монографія. Суми : СумДУ, 2009. 160 с.

Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти. Вища освіта України. 2016. № 1. С. 49–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_1_10.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ МОН України від 21.01.2004 р. № 40 : станом на 24 трав. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04#Text.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 01.12.2022 р. № 2807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text.

Про створення Українського центру дистанційної освіти : Наказ від 07.07.2000 р. № 293. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0293290-00#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30