ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.8

Ключові слова:

універсальний дизайн для навчання, англійська мова для спеціальних цілей, інклюзивна освіта, принципи універсального дизайну для навчання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей застосування принципів універсального дизайну для навчання англійської мови для спеціальних цілей. Проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань універсального дизайну та універсального дизайну для навчання. Розглянуто навчання англійської мови для спеціальних цілей з опорою на принципи універсального дизайну для навчання. Наведено визначення універсального дизайну для навчання, як підходу в основу якого покладено розроблення навчальних матеріалів і видів діяльності, які дозволяють досягти цілей навчання, які демонструють відмінності у різних когнітивних і фізичних здатностях. Визначено в чому полягає унікальність універсального дизайну для навчання. Схарактеризовано основні принципи застосування універсального дизайну для навчання англійської мови для спеціальних цілей (принцип забезпечення різноманітних форм подання інформації; принцип забезпечення декількох способів діяльності та вираження/самовираження; принцип забезпечення різноманітних форм залучення студентів до взаємодії та принцип забезпечення декількох засобів оцінювання). Описано приклади застосування зазначених вище принципів для навчання англійської мови для спеціальних цілей. Надано рекомендації для викладачів щодо впровадження кожного з принципів універсального дизайну для навчання. Зазначено труднощі впровадження підходу універсального дизайну для навчання в закладах вищої освіти в Україні. Встановлено, що кінцева мета УДН полягає у підвищенні рівня автономії студентів, що перегукується із концепцією навчання протягом життя. В результаті дослідження доведено, що застосування принципів універсального дизайну для навчання англійської мови для спеціальних цілей сприятиме ефективному навчанню не лише студентів з різноманітними потребами, але для всіх інших студентів академічної групи.

Посилання

Давиденко, Г. В. (2015). Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу: монографія. Вінниця: Нілан.

Burgstahler, S. (2013). Introduction to universal design in higher education. In S. Burgstahler (Ed.). Universal design in higher education: Promising practices. Seattle: DO-IT, University of Washington. www.uw.edu/doit/UDHE-promising-practices/part1.htm

Black-Hawkins, K. (2017). Understanding inclusive pedagogy. Inclusive Education, 3, 13-28.

Goff, E., & Higbee, J. L. (Eds.). (2008). Pedagogy and student services for institutional transformation: Implementing universal design in higher education. University of Minnesota.

Hall, T. E., Meyer A., & Rose D. H. (2012). Universal design for learning in the classroom. New York, Guilford Press.

Katz, J. (2013). The three block model of universal design for learning (UDL): Engaging students in inclusive education. Canadian Journal of Education, 36(1), 153–194.

Kurzweil, R. (2005). The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. New York, NY: Penguin books-Viking Publisher.

McDuffie, K. A., Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2009). Differential effects of peer tutoring in co-taught and non-co-taught classes: results for content learning and student-teacher interactions. Exceptional Children, 75 (4), 493−510.

Mace, R. (1998). Universal design in housing. Assistive Technology, 10(1), 21–28.

National Center on Universal Design for Learning. (2010). UDL guidelines. http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines

Okolo, C. M., & Diedrich, J. (2014). Twenty-Five Years Later: How is Technology Used in the Education of Students with Disabilities? Results of a Statewide Study. Journal of Special Education Technology, 29(1), 1–20. https://doi.org/10.1177/016264341402900101

Orkwis, R., & McLane, K. (1998). A curriculum every student can use: Design principles for student access. Reston, VA: Council for Exceptional Children.

Rappolt-Schlichtmann, G., Daley, S., & Rose, L. (2012). A research reader in universal design for learning. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2012.

Rose D. H., Gravel J. W., Gordon D. (2014). Universal design for learning. Sage handbook of special education. In L. Florian (Ed.). London. SAGE.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30