ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТРАВМА-ЧУТЛИВОГО ВИКЛАДАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.9

Ключові слова:

студентство, травма, травматичний досвід, заклад вищої освіти, викладання, травма-чутливе викладання, методика викладання, війна

Анотація

У статті здійснено аналіз вітчизняних і зарубіжних напрацювань з питань запровадження травма-чутливого викладання в закладах вищої освіти. Дослідження покликане визначити ключові аспекти та принципи травма-чутливого викладання, а також проаналізувати можливості їх застосування в закладах вищої освіти України. Розширено поняття “травма-чутливе викладання” у зв’язку із підходами, що спрямовані на зменшення травматичного впливу під час освітнього процесу, як на студентів так і на викладачів. Розкрито принципи травма-чутливого викладання в закладах вищої освіти України. Особливої уваги приділено проблемі запровадження травма-чутливого викладання в умовах тимчасово переміщених закладів вищої освіти. Основні аспекти дослідження включають аналіз травматичного досвіду студентів, формування основ стресостійкості під час навчання в умовах постійних змін та стресових ситуацій. У розвідці передбачено оцінку перспективи запровадження травма-чутливого підходу у викладанні у системі вищої освіти; аналіз переваг та обмеження впровадження травма-чутливого підходу у навчальний процес; розгляд стратегій та ресурсів, необхідних для успішного впровадження травма-чутливого викладання. Зроблено спробу визначити можливі перешкоди та шляхи їхнього подолання при впровадженні травма-чутливого викладання. В статті наведено приклади впровадження програм та курсів з метою ознайомлення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти з основами травма-чутливого викладання, формування основ стресостійкості під час викладання. Як приклад впровадження таких програм щодо травма-чутливого викладання в умовах війни, запропоновано досвід Приазовського державного технічного університету.

Посилання

Barlow, M. R., Becker-Blease, K. Caring for our students in courses with potentially threatening content. Psychology of Women Quarterly. 2012. 36(2). 240-243. doi: https://doi.org/10.1177/0361684312442662

Bober, T., Regehr, C. Strategies for reducing secondary or vicarious trauma: Do they work? Brief Treatment and Crisis Intervention. 2005. 6(1). 1-9. doi: https://doi.org/10.1093/brief-treatment/mhj001

Cless J.D., Goff B.N. Teaching Trauma: A Model for Introducing Traumatic Materials in the Classroom. 2017. Vol. 18 No. 1: Special Issue: Trauma-Informed Practice. DOI: https://doi.org/10.18060/21177

Dufresne, M. Teaching about trauma. The Quill. 2004. 92(6), 29. https://www.highbeam.com/doc/1P3-709147541.html

Kostouros, P. Using traumatic material in teaching. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal. 2008. 2(1). 1-7. http://www.kpu.ca/sites/default/files/Teaching%20and%20Learning/TD.2.1_Kostouros_Using_Traumatic_Material_in_Teaching.pdf

Kurapov A., Pavlenko V., DrozdovA. Toward an Understanding of the Russian-Ukrainian War Impact on University Students and Personnel. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/15325024.2022.208483813

McCammon, S. L. Painful pedagogy: Teaching about trauma in academic and training settings. In B. H. Stamm (Ed.), Secondary traumatic stress: Self-care issues for clinicians, researchers, and educators. Lutherville, MD: Sidran Press. 1995.

Tashkinova O. The traumatic experience of the Mariupol civilians’ forced migration and adaptation abroad in 2022. Collection of papers New economy Innovative solutions for managing the economy in an international crisis scenario. 2023. Volume 1, no. 1. 89-109.

Taylor Brown, Sarah Berman, Katherine McDaniel, Caitlin Radford Trauma-Informed Medical Education (TIME): Advancing Curricular Content and Educational Context/ Academic Medicine.2021. 96(5). p 661-667. DOI:10.1097/ACM.0000000000003587

Беззубко, Б., Пономарьова, А. Переміщені заклади вищої освіти: нові виклики і перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2023. (104). 100-107. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2023-104-11

Біляковська, О. О., Біницька, К. М. Студентоцентрований підхід як нова парадигма якості освітнього процесу у закладах вищої освіти. Гуманітарний форум. 2023. 1(1). 10–15. https://doi.org/10.60022/1(1)-2GF

Головатенко Т. Освітологічний вимір концепту «травма-інформований підхід» у системі професійної підготовки вчителів початкових класів.Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 8(26). 2023. С. 65 – 77. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-8(26)-65-77

Пономарьова Л., Ташкінова О, Роговська О. Викладання в умовах воєнного стану: якість, креативність, інструменти стресостійкості: програма підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти. Дніпро. ПДТУ. 2023. https://pstu.edu/uk/fakultety-2/ipk/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30