Ryszard Bera

Ryszard Bera
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Doctor of Science (Pedagogy), Profesor

Scientific interests: social work, professional career, unemployment, migrants in the European labor market.

 

MAIN WORKS

Bera, R. (2019). Mowa nienawiści źródłem przemocy i agresji [Hate speech as a source of violence and aggression]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 32(3), 59-66. doi:http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.59-66

Bera, R. (2018). Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym [The Pedagogy of Safety in the Context of Contemporary Dangers in Social Life]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 30(4), 11. doi:http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.11

Bera, R., Kanios, A., & Kuśpit, M. (2016). Supporting the Development of Children and Young People at Risk of Social Exclusion. Developing International Cooperation in Local Communities. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bera, R., & Wierzejska, J. (2015). Praca jako wartość w życiu człowieka [Work as a value in human life]. Osvíta dlâ sučasnosti = edukacja dla współczesności: zbírnik naukovih prac’ = zbiór prac naukowych (pp. 319–326). Kijów.

Wierzejska, J., & Bera, R. (2014). Kształcenie uniwersyteckie pedagogów a rynek pracy [University education of educators and the labor market]. In T. Boruta, A. Klim-Klimaszewska, & M. Wiśniewska (Eds.), Edukacja ku przyszłości. Wyzwania i zaniechania w kształceniu pedagogów (pp. 75 – 94). Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

Bera, R., Klimkowska, K., & Dudak, A. (Eds.). (2014). Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych [The quality of education at the university. The area of pedagogical sciences]. Lublin: Wyd. UMCS.