Oleksandra Yankovych

Oleksandra Yankovych
Ternopil National Volodymyr Hnatyuk Pedagogical University, Ukraine; Kujawy and Pomorze University of Bydgoshch, Poland

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Prof., dr hab. of Department of Early Education, Special Pedagogy, Resocialisation,  Kujawy and Pomorze University of Bydgoshch, Poland

Scientific interests: educational technologies, media education, pedagogy of fun, development of elementary and pre-school education.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4253-5954

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-7011-2018

Google profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q8qsqlwAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211133931

 

MAIN WORKS

Yankovych O. I., Binytska K.M., Ocheretnyj V.O., Kuzma I. I., (2018). Preparation of the future specialists at universities of ukraine and poland to realization of media education for pre-schoolers. Information technologies and Learning Tools. Vol. 67. № 5. Pp. 264–276. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v67i5.2323 (WoS)

Yankovych O. I., Chaika V. M., Ivanova T. V., Binytska K. M., Kuzma I. I., Pysarchuk O. T., Falfushynska H. I. Technology of forming medialiteracy of children of the senior pre-school age of Ukraine. Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Eds. Kiv, A. E., Soloviev, V. N. CEUR-WS.org, online. P. 126–144. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper07.pdf  (Scopus)

Tereshchuk H. V., Kuzma I. I., Yankovych O. I., Falfushynska H. I. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation. Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Eds. Kiv, A. E., Soloviev, V. N. CEUR-WS.org, online. P. 145–158. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper08.pdf  (Scopus)

Yankovych O. (2015). Janusz Korczak a teoria i praktyka w działalności wychowawcy  / Janusz Korczak przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych / pod red. M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowskiej. Lublin: Wyd. UMCS, S. 195–199.

Yankovych O. (2017). Idee wychowania miłosierdzia i człowieczeństwa w twórczości Liny Kostenko. 1050-lecie chrztu Polski a tożsamość narodowa. Red. Naukowa Helena Czkowska, ks. Mariusz Kuciński. Bydgoszcz: Wyd. KPSW, S. 79-89.

Yankovych O., Chaika V., Yashchuk I., Binytska K., Kokel A., Pysarchuk O. & Ratushniak N. Training of future specialists in primary education in universities of Ukraine and Poland for the formation of a class team. Espacios. 2019. Vol. 40 (Number 44). P. 22–38. https://www.revistaespacios.com/a19v40n44/19404422.html