УЯВЛЕННЯ МОЛОДІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.2

Ключові слова:

батьківство, молодь, сімейні цінності

Анотація

Стаття присвячена основним тенденціям і трансформаціям, що відбуваються в інституті сім’ї на тлі змін у традиційному уявленні про шлюб. Наведено визначення поняття «батьківство» різних авторів. Воно розглядається з погляду різних наукових підходів, які розкривають складну структуру організації феномену батьківства: системного та феноменологічного. Наводиться ряд критеріїв, згідно з якими можна визначити, якою мірою індивід готовий до батьківства. Порушується проблема усвідомленого батьківства, описуються висновки щодо результатів дослідження, присвяченого цьому питанню. Вивченню питання сімейних цінностей молоді, її життєвих цілей, ставлення до створення власної сім’ї та дітонародження був присвячений дослідницький проєкт, що включив опитування (анкетування) респондентів у віці 18–35 років. У результаті анкетування виявилося, що головною цінністю молодого покоління, на думку більше половини опитаних, є емоційне, насичене життя. Крім цього, актуальними цінностями молоді респонденти назвали матеріально забезпечене життя та розвиток, самовдосконалення. Найменш актуальнішою цінністю для молоді, на думку респондентів, виявилося створення власної сім’ї, народження дітей. Можливо, це пов’язано з тим, що для представників молодшого покоління респондентів названа цінність ще не є актуальною, оскільки вони дійсно зайняті роботою над іншими сферами життя, а для середнього покоління опитаних ця цінність неактуальна, оскільки багато хто з них уже створив свою сім’ю та народив дітей. У ході дослідження визначено позитивні та негативні сторони батьківства очима респондентів. З’ясовано ключові умови, необхідні респондентам для ухвалення рішення стати батьком. Наведені результати дають нам змогу підтвердити думку, що респонденти усвідомлюють труднощі, які можуть виникнути з появою дитини.

Посилання

Акутина С.П. Формирование осознанного отцовства у старшеклассников как духовно-нравственный императив. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. Педагогика. № 1(9), 2009. С. 133–142.

Антонов А.И. Кризис семьи и родительства. Проблемы родительства и планирования семьи. Москва, 1992. С. 11–27.

Єрміхіна М.О. Формування усвідомленого батьківства на основі суб’єктивно-психологічних факторів : автореф. дис. … канд. псих. наук. Казань, 2004. 23 с.

Ісаков О.В. Цінності батьківства у способі життя молоді. Педагогіка професійної освіти. Вчені записки ЗабДУ. 2014. № 5(58) С. 36–41.

Овчарова Р.В. Психологія батьківства. Москва: Академія, 2012. 362 с.

Радостєва А.Г. Батьківство як психологічне явище. Чинники, що впливають на його формування. Вісник ПДДПУ. Серія № 1. Психологічні та педагогічні науки. Теоретико-експериментальні дослідження. 2013. С. 100–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09