МОЖЛИВОСТІ МЕНТОРИНГУ В ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ІННОВАТОРА

Автор(и)

  • Вікторія ВОРОЖБІТ-ГОРБАТЮК Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди http://orcid.org/0000-0002-5138-9226
  • Людмила ЗЕЛЕНСЬКА Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди http://orcid.org/0000-0002-3324-5173
  • Олена КАРАСЬОВА Національний фармацевтичний університет http://orcid.org/0000-0001-8922-9036

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.3

Ключові слова:

інновація, заклад освіти, здобувач, ментор, менті, навчання, технологія, учитель

Анотація

У статті автори конкретизували методологічні і процесуальні аспекти менторингу. Автори визначили актуальність використання менторингу в професійному становленні учителя-інноватора. У статті виділено методологічний базис менторингу в формуванні предметно-методичної компетентності вчителя-інноватора: гуманістичний, транспаритетний, партисипативний, емерджетний, праксеологічний, неологічний підходи. На підставі аналізу професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти» охарактеризовано предметно-методичну компетентність учителя як комплекс здатностей опанувати і використовувати в професійній діяльності систему наукових і методичних знань, умінь із конкретної предметної галузі, умінь проводити заняття ефективно, досягати програмних результатів навчання. У статті визначено групи компетентностей ментора, якими може послуговуватися учитель-інноватор: організаторські (планування особистого прогресу менті, аудит витрат часу, координація роботи команди/ оточення менті); психологічні (активація внутрішньої мотивації менті, розвиток самосвідомості, ідентифікація сил і слабких сторін менті, критичне мислення й уміння точно оцінювати переваги і ризики), партнерства (уміння надавати підтримку, якої потребують, отримувати задоволення від допомоги іншим, ентузіазм, експертність в конкретній галузі). Презентовано умови успіху роботи педагога-ментора, а саме: відсутність упереджень і оцінних суджень, готовність і можливість витрачати час, лаконічні доступні правила спілкування, дедлайн ключових завдань, довіра, повага, вимоглива любов, незаперечна віра в менті, орієнтування на успішний результат, психоемоційна стабільність, здатність учитися на помилках і виходити за межі стереотипів навчального процесу. Авторами розкрито перспективи методичного інструментарію ментора: павутина цілей і очікувань, шкала SMART-цілей, технологія шести капелюхів мислення Едварда де Боно, мозковий штурм, модель GROW, технологія активного слухання, ресурси дидактики епістолярного жанру, процедури матчінгу, елементи методики Волта Діснея, технологія торта, принцип паротяга, живий підручник, handbook.

Посилання

Jovanova-Mitkovska S. Mentoring and integrated methodical practice (2017). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/149219696.pdf (дата звернення: 21.07.2021).

Overholt D. Adults mentoring adolescents: a conceptual and practical clarification: A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Education. Department of Theory and Policy Studies Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto, 2001. 289 p.

Бриггс-Майерс И. Книга MBTI. Определение типов. У каждого свой дар. Питер, Карьера Пресс, 2014. 294 с.

Ворожбіт-Горбатюк В.В. Паритетність як принцип організації освітнього середовища в новій українській школі. Korszerű műszerek és algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudományos művek gyűjteménye a nemzetközi tudományos-gyakorlati konferencia anyagaival (Hang 3), 2020. Budapest, Magyarország : Európean Scientific Platforme. S. 35–35.

Іваницька О.С. ЕРАЗМУС + Координатор як тьютор та ментор в умовах зростання академічної мобільності у ЗВО України. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» № 5(25), 2018. С. 14–18.

Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей (1980). URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Makarenko_Anton/Knyha_dlia_batkiv/ (дата звернення: 20.08.2021)

Метод Волта Діснея. URL: https://job-wizards.com/ua/metod-uolta-disneia-realistychna-kreatyvnatekhnika/(дата звернення: 21.07.2021)

Наставництво й менторство для вчителів. Як це працює у Фінляндії. URL: https://nus.org.ua/articles/nastavnytstvo-j-mentorstvo-dlya-vchyteliv-yak-tse-pratsyuye-u-finlyandiyi/ (дата звернення: 10.09.2021)

Радченко В.В. Менторство в системі післядипломної освіти лікаря. Медична освіта. 2019. № 1. С. 116–120.

Реєстр професійних стандартів. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv (дата звернення: 10.09.2021)

Рівний рівному. Посібник для менторів. Київ, Інша освіта, 2015. 47 с.

Тонгуш В.В. Наставничество как один из методов обучения и развития персонала. Инновационная наука. 2017. № 4, ч. 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09