ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Інна ХАРЧЕНКО Сумський національний аграрний університет
  • Інна ШИШЕНКО Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка http://orcid.org/0000-0002-1026-5315

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.11

Ключові слова:

інформаційно-освітнє середовище, заклад вищої освіти, майбутні фахівці, формування інформаційно-цифрової культури

Анотація

Провідною функцією сучасної вищої освіти стає створення освітнього середовища, яке надасть можливість кожному майбутньому фахівцю побудувати індивідуальну освітню траєкторію, що необхідна йому для досягнення власної професійної мети та реалізації себе у професії та суспільстві. Тому побудова освітнього процесу в ЗВО на базі організації інформаційно-освітнього середовища є одним із можливих шляхів розвитку професійної освіти. Під інформаційно-освітнім середовищем ЗВО слід розуміти цілеспрямовано побудовану в межах освітньої діяльності ЗВО систему, яка включає інформаційні ресурси навчального, наукового, популярного характеру, інформаційні технології (електронні, дистанційні, мобільні) їх використання, засоби організації та управління освітньою діяльністю через офіційні канали електронної комунікації. Структура ІОС ЗВО включає електронні ресурси, засоби організації та управління освітньою діяльністю. Організація та функціонування ІОС ЗВО зорієнтовані на: активне використання цифрових технологій відповідно до вимог професійної освіти; створення і швидку модифікацію освітніх компонентів навчального плану підготовки майбутнього фахівця; підтримку освітньої діяльності кожного з урахуванням його індивідуальних особливостей; реалізацію сучасних технологічних і методичних підходів подання навчального матеріалу в поєднанні з традиційними формами, методами й засобами навчання; забезпечення доступності освітніх матеріалів у будь-який час і з будь-якого місця; організацію зворотного зв’язку й інтерактивного спілкування суб’єктів навчання з викладачами, розробниками освітніх ресурсів та суб’єктів навчання між собою; інтенсифікацію освітнього процесу та забезпечення можливості кожному суб’єкту навчання будувати власну освітню траєкторію. Заглибленість професійної підготовки в область новітніх цифрових технологій створює умови для формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців як складової частини їхньої професійної культури в закладі вищої освіти.

Посилання

Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць ; за ред. В.Ю. Бикова. Ю.О. Жука ; Інститут засобів навчання АПН України. Київ : Атіка, 2005. C. 5–15.

Виды сред в образовании. Курс подготовки модераторов для системы дистанционного обучения / под. рук. Е.С. Полат. URL: http://courses.urc.ac.ru/eng/u7K9.html

Духнич Ю. Смешанное обучение : Портал проекта «Smart Education». URL: http://www.smart-edu.com/bended-learning.html

Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу. Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів : монографія. Київ, 2012.

Лапчик М.П. На пути к smart-образованию. Информатика и образование. 2013. № 2 (241). С. 3–9.

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики : У 3 ч. ; З ред. акад. М.І. Жалдака. Київ : Навчальна книга, 2004. Ч. І.: Загальна методика навчання інформатики. 256 с.

Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим. Москва, 2002. 528 с.

Спірін О.М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : моногр. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2007. 300 c.

Цідило І. E-Learning: понятійно-категорійний аналіз. Молодь і ринок. 2011. № 12 (83). С. 25–29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09