ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ З ФОРМУВАННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.6

Ключові слова:

програма, інноваційний освітній проект, суб’єкти освітнього процесу, самоефективність, вальдорфська педагогіка

Анотація

Соціальні трансформації третього десятиріччя ХХІ ст. призвели до потреби сучасного суспільства в індивідах, які здатні досягати поставлених цілей з найменшими затратами часу і ресурсів, бути успішними у різних видах діяльності, мати розвинені навички саморегуляції, самопідтримки та самоконтролю. Авторками статті робиться спроба довести, що впровадження інноваційних освітніх проектів в навчально-виховний процес закладів освіти сприятиме реформації системи освіти та покращенню якості освітнього процесу. У дослідження зазначено, що педагогічна система «Вальдорфська школа» створює сприятливі умови для цілісного формування та самоформування особистості та збереження фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини. В статті доведено актуальність розробленого інноваційного освітнього проєкту, зазначено його мету, гіпотезу, етапи, завдання та методи. Визначено основні принципи реалізації проєкту, а саме: гуманістична спрямованість освітнього процесу; педоцентризм; цілісне охоплення природи людини; вікова; різнобічності і гармонійності; залучення почуттєвого переживання; поєднання соціального та індивідуального; поваги до дитини. Основними етапами реалізації просту є: організаційно-підготовчий; концептуально-діагностичний; формувальний; узагальнювальний. Охарактеризовано, що наукова новизна та теоретичне значення результатів проєкту буде полягати в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності організаційно-педагогічних умов формування самоефективності суб’єктів освітнього процесу засобами вальдорфської педагогіки, а саме: концептуалізації формування самоефективності суб’єктів освітнього процесу засобами вальдорфської педагогіки(перша умова); моделювання формування самоефективності суб’єктів освітнього процесу засобами вальдорфської педагогіки(друга умова); технологізації формування самоефективності суб’єктів освітнього процесу засобами вальдорфської педагогіки (третя умова).

Посилання

Ващенко Л. Управління освітніми проектами. URL: https://osvita.ua/school/method/technol/1411/(дата звернення: 20.07.2022).

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. 2-ге вид., допов. Київ, Академвидав. 2012. 352 с.

Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні в XX столітті. Харків : ОВС, 2001. 256 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. К. : Освіта, 1997. 400 с.

Штайнер Р. Принципы вальдорфской педагогики. Методика обучения и необходимые условия воспитания. М. : Энигма, 2018. 160 с.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward unifying theory of behavioral change. Physiological review, 84, 191–215.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31