БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Марія ЧЕПІЛЬ Дрогобицький державний педагогічний університету імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0002-2215-3994

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.8

Ключові слова:

безпека, безпека людини, особиста безпека, вихователь, освітній процес, заклад дошкільної освіти

Анотація

У статті охарактеризовано зміст понять «безпека», «безпека людини», окреслено фактори впливу на забезпечення особистої безпеки вихователів. Безпека людини є базовою потребою індивіда у процесі його життєдіяльності. Особиста безпека є найважливішою соціальною цінністю, передбачає створення безпечних умов педагогічної діяльності вихователя. Проблеми безпеки життєдіяльності та особистої безпеки посилились у зв’язку з екстремальними ситуаціями, змінами у житті суспільства, пандемією, війною, які викликають невизначеність і непередбачуваність майбутнього, тривожність і стреси. Представлено результати проведеного дослідження серед вихователів закладів дошкільної освіти Львівщини щодо їхнього ставлення (значною мірою, невеликою мірою, не є загрозою) до факторів впливу на особисту безпеку в умовах сьогодення. Акцентовано увагу на факторах, які становлять загрозу безпеці людини і держави: військове вторгнення зі сходу, тероризм, забруднення навколишнього середовища, економічна, політична, демографічна криза, обмеження громадянських свобод і демократії та ін. Загрозою безпеки для педагогічних працівників є фізичні чинники і психологічні небезпеки. Найбільш безпечно вони почувається у своїй родині, серед рідних. Менш безпечно – серед друзів. Вихователям важливо, щоб відновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти, створення безпечних умов для їхньої діяльності відповідало техногенній, природній та воєнній ситуації у регіоні. Виокремлено основні напрями діяльності вихователів в умовах воєнного стану (створення належних умов для безпечної життєдіяльності, організації освітнього процесу; забезпечення психолого-педагогічного супроводу вихованців; надання методичної допомоги та психологічної підтримки вихователям; допомога батькам, які опинилися у скрутній ситуації та ін.). Пріоритетним завданням закладу дошкільної освіти є особиста безпека працівника, безпека вихованців.

Посилання

Безпека працівників освіти на робочому місці в умовах карантину. URL: https://pon.org.ua/novyny/8943-bezpeka-pracvnikv-osvti-na-robochomu-msc-v-umovah-karantinu.html

Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності: додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 11.07.2022 № 1/7707-22. URL: https://oppb.com.ua/sites/default/files/files/doc/lyst_1-7707-22.pdf

Карпенко З. Соціальні неврози особистості перехідного періоду суспільства. Психологія і суспільство. 2011. № 1. С. 124–132.

Карпенко О., Загоруйко Л. Безпека життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку: навч.-метод. посібн. Київ : Вид. дім «Слово», 2016. 192 с.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Панов М., Тихий В. Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми). Вісник Академії правових наук України. 2000. №3(22). С. 10–15.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : Постанова Кабінету Міністрів України № 1236 від 9.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text

Про освіту: Закон України. Редакція від 05.07.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій. Лист МОН № 1/3371-22 від 06.03.2022. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/

Тихий В. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 2(85). С. 31–46.

Томчук С., Томчук М. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі. Вінниця : КВНЗ «ВАНО», 2018. 200 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31