РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА У ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/47.3

Ключові слова:

Нова українська школа, педагогіка партнерства, взаємодія школи та сім’ї, групова робота, інтерактивні вправи, співпраця учасників освітнього процесу

Анотація

У статті розглядається педагогіка партнерства як підґрунтя для створення безпечного і комфортного освітнього середовища Нової української школи, що сприяє розвитку кожного учня, забезпечує його самореалізацію, підвищує мотивацію навчання. Важливою умовою успішного навчання, розвитку і виховання школярів є інтеграція батьків учнів у освітній процес. Дослідження присвячене напрямам співпраці закладу освіти і родини. Сформульовано правила і принципи партнерської взаємодії. Серед принципів партнерської взаємодії актуальними є добровільність, довготривалість та взаємна відповідальність. Партнерська взаємодія забезпечується на рівні родини, професійної діяльності педагога, а також діяльності адміністрації закладу освіти. Увага акцентується на суперечностях, що гальмують успішність партнерської взаємодії школи та родини, а саме відсутність єдиних вимог щодо виховання і навчання з боку батьків учнів і вчителів, низький рівень батьківської відповідальності під час такої співпраці. У зв’язку з означеними суперечностями досліджується перспективна модель партнерських відносин та техніки й методи партнерської взаємодії вчителя з батьками учнів. Описано тренінгові вправи з учителями й батьками, що передбачають обговорення, дискусії, групову роботу. Проаналізовано інтерактивні прийоми, які можна застосовувати з учителями та батьками з метою усвідомлення суті партнерської взаємодії, їх згуртованості та створення необхідних умов для індивідуального розвитку кожної дитини у закладі освіти та за його межами. Налаштуванню батьків на активну взаємодію та обговорення різних питань допоможуть такі методики, як «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», рухлива гра «Молекули» тощо. З метою кращого усвідомлення суті стилів сімейного виховання та інших актуальних проблем виховного процесу батьків доцільно залучати до експериментальної діяльності.

Посилання

Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів / уклад. А. Г. Дербеньова, А. В. Кунцевська. Харків : Основа, 2010. 191 с.

Кондратова Л.Г. Виховна робота в школі : тренінги для вчителів. Харків : Ранок, 2013. 160 с.

Концепція Нової української школи : від 14.12.2016 № 988-р. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 21.12.2022).

Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Т.М. Бабко та ін. Київ : Освіта, 2020. 208 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н.М. Київ : Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Педан-Слєпухіна О. Методична скарбничка. Спільна історія. Діалог культур / П. Вербицька, Н. Голосова, В. Дяків та ін. Львів : ЗУКЦ, 2013. С. 225–249. URL: https://old.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/common_history_book/methodical.pdf (дата звернення: 22.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02