МОДЕЛІ ВИХОВНОГО ТЬЮТОРИНГУ У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/47.10

Ключові слова:

виховний тьюторинг, розвивально-виховний тьюторинг, пасторська підтримка, сімейний тьюторинг, тьютор, тьюторіал

Анотація

У статті автор аналізує одну із актуальних та ефективних педагогічних технологій у сфері реалізації принципу індивідуалізації – тьюторської технології, що обумовлено сучасною тенденцією розвитку освіти – її спрямованість на особистість людини. Метою статті є вивчення та аналіз моделей виховного тьюторингу, які реалізуються в європейських країнах у закладах загальної середньої освіти. Автором використані методи дослідження: теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури та якісний аналіз досвіду реалізації виховного тьюторингу в європейських країнах. У статті виділено спільні та відмінні риси виховного тьюторингу в різних моделях. У статті проаналізовані моделі виховного тьюторингу, які в європейських країнах впроваджуються у системі загальної середньої освіти, а саме: персональна пасторська підтримка, розвивально-виховний тьюторинг та сімейний тьюторинг. Проаналізовано сутність кожного різновиду та специфіку їх впровадження, зазначені напрями діяльності тьютора в контексті виховної роботи, які реалізуються завдяки проведенню тьюторіалів. На основі аналізу зроблено висновок про те, що усі види тьюторингу спираються на принцип індивідуалізації, тьюторинг спрямований на підтримку учнів у досягненні їх цілей у навчанні, утримання мотивації, допомогу у розпізнаванні своїх можливостей, здібностей та розвитку потенціалу. Автор робить висновок, що виховний тьюторинг сприяє розвитку соціальних та особистісних компетентностей учнів: розвиток критичного мислення, комунікативних навичок, толерантності та здатності учнів до самовизначення. Дане дослідження дозволило зробити висновок, що європейський досвід впровадження різних моделей виховного тьюторингу надає приклади реалізації принципу індивідуалізації у вітчизняному освітньому процесі, які можна модифікувати та адаптувати під реалії української школи.

Посилання

Локшина О. І. Виконання наукового дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018-2020 рр.) відділом порівняльної педагогіки інституту педагогіки НАНП України: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21 жовтня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), С. 1-6.

Evans S. The Role of the Tutor Teacher in Secondary School Pastoral Care: Challenges and Expectations. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Educational Leadership and Management Unitec Institute of Technology. 2017. 78 р.

Jakubowska М. Тutoring rodzinny jako element kultury szkoły. Rozprawy Społeczne. 2018, Tom 12, Nr. 3. S. 29-37.

Poradnik tutora szkolnego (red. Piotr Nita). 2018. URL: http://www.tutoringszkolny.pl/ (дата звернення: 21.01.2022).

Skupień S., Kowal S. Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami. Wychowawca. 2019, nr. 10, S. 131-140.

Sweetingham P., Woods L. Support Tutoring: Implications for Pastoral Care. Pastoral Care in Education. 2009. URL: https://doi.org/10.1080/02643949409470859 (дата звернення: 07.02.2022).

Świat dobrey przyszlości. ABC tutoringu. 2014. URL: https://docplayer.pl/3583792-Podrecznik-swiatdobrejprzyszlosci-innowacyjna-metoda-inarzedzia-pracy-wychowawczej.html (дата звернення: 21.01.2022).

Watkins C. Does Pastoral Care Personal and Social Education? Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development. 2009. № 3, Р. 179-183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02