ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.2

Ключові слова:

ключові цінності ЄС, європейський простір вищої освіти, євроінтеграція, майбутні вчителі іноземних мов, бакалаври

Анотація

У статті актуалізовано проблему реформування сучасної української освіти через інтенсифікацію міжнародної співпраці, розвиток академічної мобільності та активне застосування досвіду зарубіжних партнерів. Окреслено мету, яка полягає у визначенні ролі базових європейських цінностей в процесі підвищення якості підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні. Авторами статті надано детальний аналіз наукових праць, як українських, так й зарубіжних дослідників, які займаються розробкою ідеї популяризації європейських цінностей в освіті. Надано загальну характеристику перебігу процесу імплементації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Зміцнення спільних цінностей Європейського Союзу через політику мультилінгвальності в освіті та підготовці майбутніх учителів» в навчальний процес Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Описано загальну схему курсу, сформульовано основні компетентності, які здобувачі вищої освіти мають здобути наприкінці опанування курсу. У статті детально охарактеризовано один із циклів проєкту, а саме навчальний курс, який включає теоретичну та практичну частини; висвітлено особливості перебігу кожної із них; окреслено основні результати навчання за курсом. Наголошується на тому, що участь закладів вищої освіти України у міжнародних проєктах допомагає підготувати висококваліфікованого та конкурентоспроможного на європейській арені фахівця до активного професійного життя у демократичному суспільстві. У статті робиться висновок, що наближення української освіти до європейських стандартів, систематична популяризація європейських цінностей та їх імплементація у навчальний процес дозволяє поступово усувати бар’єри, які виникають на шляху інтеграції України в європейський освітній простір.

Посилання

Андрущенко Т. В. Ціннісна палітра європейського простору освіти (український вимір). Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2016. Вип. 4. С. 107-113.

Бондаренко Н. В. Цінності об’єднаної Європи та їх формування в Українській новій школі. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : papers of the 8th International Scientific Conference, July 12, 2019. Stuttgart, Germany. Ed. by L. Siebenberg. Stuttgart : ORT Publishing, 2019. P. 62–74.

Онуфрієнко Н. О. Європейські цінності у професійній підготовці вчителів історії (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Культура народов Причерноморья. 2007. № 104. С. 134-137.

Регейло І. Фундаментальні цінності європейського простору вищої освіти (2010-2018 рр.): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників. Педагогічний процес: теорія і практика. 2018. Вип. 4. С. 7-17.

Asderaki F., Sideri O. Teaching EU Values in Schools through European programs during COVID-19 pandemic. The “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” Program. HAPSc Policy Briefs Series. 2020. Vol. 1(1). P. 259–270.

Bergan S. Future Challenges for the European Higher Education Area. University World News. The Global Window on Higher Education. 2021. Vol. 23. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=202111301431115 (Last assessed: 10.09.2023).

Matei L., Craciun D., Popovici M. A study on the relationship between the Fundamental Values of Higher Education and Quality Assurance. Council of Europe. 2021. URL:https://www.academia.edu/74300997/A_study_on_the_relationship_between_the_Fundamental_Values_of_Higher_Education_and_Quality_Assurance (Last assessed: 10.09.2023).

Naval C., Ugarte C. Europe as an Educational Framework: Cultures, Values and Dialogues. Journal of Social Science Education. 2007. Vol. 6 (1). P. 1-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30