ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕНСОРИКИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА СИСТЕМОЮ М. МОНТЕССОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.3

Ключові слова:

сенсорний розвиток, самостійність, педагогіка М. Монтессорі, спеціальний дидактичний матеріал, розвивальні вправи

Анотація

У статті розкривається сутність понять, які характеризують педагогічну систему відомої педагогині Марії Монтессорі в процесі організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку. Проаналізовано наукову та методичну літературу щодо проблем сенсорного розвитку дитини, важливості створення спеціального дидактичного середовища. Проведено аналіз основних завдань педагогів у роботі з дошкільниками. Визначено відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку важливі освітні проблеми. У дослідженні увага сконцентрована на вивченні та практичному застосуванні кращого досвіду зарубіжних та вітчизняних дослідників. Для обговорення подано використання дидактичних вправ з ґудзиками, які розроблені за методикою М. Монтессорі. Звернено увагу на дискусійні моменти у способах виховання такої якості характеру як самостійність. Характеризуються основні прийоми, методи організації діяльності з сенсорним матеріалом, який вчить дифенерціювати розмір, колір, структуру, кількість, сприяє заохоченню до творчих завдань. У дослідженні вправи рекомендуються для індивідуальної та групової роботи з дітьми та батьками. Сенсорні ігри та творчі завдання з дидактичним матеріалом у відповідності з правилами діяльності з вихованцями, коли ініціатива для творчості і можливості самостійного мислення не мають змагальності володіють розвивальною функцією. Автори статті піднімають питання підготовки педагогів та батьків у процесі організації продуктивної освітньої взаємодії. узагальнення знань дітей. Підсумовано основні дидактичні прийоми результативного використання доступного дидактичного матеріалу, який використано за системою сенсорних вправ. Технологія М. Монтессорі подана за змістом та функціональністю як доступна для широкого використання, що робить її популярною для широкого використання в умовах ЗДО й у домашньому навчанні. У статті подано перспективу подальшої популяризації ідей даної педагогічної системи в освітній практиці для задоволення соціальних запитів батьків вихованців у якісній організації процесу розумового розвитку дитини з урахуванням новітніх знань з психології, педагогіки, фізіології. Визначено шляхи саморозвитку педагогів та батьків вихованців в процесі оволодіння методикою використанння педагогічної технології М. Монтессорі.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, нова редакція. 2021 https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Бондар В.І., Ільченко А.М. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі: навч. посіб. Полтава: РВВ ПДАА, 2009. 252 с.

Горюнова В. Вісник Монтессорі. Ювілейний випуск. Упор. Михальчук Т.П., Прибильська Н.В. Київ: [б.в.] 2007. 169 с.

Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: наук.-метод. посібник Київ: Академвидав, 2004. 340 с.

Дичківська І.М., Поніманська Т.І. Марія Монтессорі: теорія і технологія: навч. метод. посібник. Київ: Слово, 2009. 304 с.

Дудник Н., Карпенко О., Свйонтик О. Сучасні технології дошкільного виховання. Навч. пос. Київ. В-во «Слово», 2023. 280 с.

Кононко О. Плекаємо в малечі почуття самовартісності: навч.-метод. посіб. Харків: Ранок, 2010. 208 с.

Крутій К.Л. Предметно-розвивальне середовище як чинник супроводу діяльності дітей. Дошкільна освіта. 2008. № 2(20). C. 9 – 20.

Монтессорі. 150 занять із малюком удома. 0–4 роки. За ред. Сільві д’Есклеб, Ноемі д’Есклеб; пер.із фр. М. Абрамової; 3-тє вид. Київ: Форс Україна, 2022. 192 с.

Надворна О. Розвиток мовлення в системі Монтессорі. Дошкільне виховання 2014. № 8. С. 16–19.

Немирова О. Уроки співжиття. Соціалізація дітей в монтессорі-групах. Дошкільне виховання 2014. № 8. С. 20–23.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навча. посіб. Київ: Академвидав, 2008. 456 с.

Прибильська Н. Організація роботи педагога за методом спостереження у педагогічній системі Марії Монтессорі. Вихователь-методист в дошкільному навчальному закладі. 2011. № 8. С. 21–25.

Чепіль М., Дудник Н. Педагогіка Марії Монтессорі: навч. посіб. Київ : Видавничий дім Слово, 2017. 248 с.

Якименко С.І., Міленіна Г.С. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі : порівняльний аналіз: монографія. Київ: Видавничий дім Слово, 2015. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30