ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.6

Ключові слова:

криза, воєнний стан, прифронтові території, заклад дошкільної освіти, антикризовий менеджмент, психосоціальна підтримка працівників

Анотація

У статті розкрито основний зміст діяльності керівника закладу дошкільної освіти щодо забезпечення психосоціальної підтримки працівників в умовах воєнного стану. Актуальність питання обумовлена тим, що нині одним із основних викликів для системи дошкільної освіти України, особливо в зоні активних бойових дій, на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, є ризик втрати кадрового потенціалу закладів дошкільної освіти. Педагогічні працівники таких закладів працюють переважно на неповну ставку (зі зниженою заробітною платою), знаходяться на простої, призупиненні трудової угоди або припинили трудові відносини із дошкільними закладами у зв’язку з переміщенням чи зміною місця роботи. Визначено, що збереження та управління кадровим складом закладу дошкільної освіти для забезпечення його функціонування в період кризи та подальшого виведення з кризи є одним із найактуальніших завдань антикризового менеджменту закладу в умовах воєнного стану. Розкрито поняття кризи, антикризового менеджменту закладу в умовах воєнного стану. Доведено важливість забезпечення психосоціальної підтримки працівників закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану – як системи дій щодо нейтралізації негативного впливу психотравмуючих чинників на соматичне і психічне здоров’я, соціальне життя людини та її міжособистісні відносини в робочому колективі; забезпечення розкриття внутрішнього потенціалу всього колективу закладу та кожного його працівника, допомоги у відновленні психосоціального благополуччя, розвитку механізму подолання стресу та підвищення стійкості до нього. На основі аналізу теоретичних джерел та дослідження основних найбільш ефективних засобів психосоціальної підтримки працівників закладів дошкільної освіти прифронтових територій Донецької області в умовах воєнного стану, визначено першочергові завдання керівника щодо забезпечення психосоціальної підтримки працівників дошкільного закладу в умовах воєнного стану.

Посилання

Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства : підручник. Київ : Либідь, 1998. 312 с.

З турботою про кожного. Психосоціальна підтримка на робочому місці у воєнний і післявоєнний час: Інформаційний матеріал для лідерів підприємств, профспілок. Міжнародна організація праці, Держпраці України. 2022. 14 с. URL: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_863354/lang--uk/index.htm

Кравчук Л.С., Воєнна К.І. Антикризовий менеджмент як інструмент недопущення загрози банкрутства. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1089.

Макаренко С.І. Антикризовий менеджмент закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Педагогічні науки: теорія та практика. 2022. № 2. С. 126-132. URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/2909/2767

Михаліцька Н.Я., Караїм О.О. Управління соціально-психологічним кліматом колективу в умовах воєнного стану // Менеджмент і безпека в умовах війни: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали-науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 13 травня 2022 року) / упоряд. В.С. Бліхар. Львів : ЛьвДУВС, 2022. С. 238-241.

Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII. Дата оновлення: 15.04.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#top (Дата звернення: 20 June 2023).

Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка. Товариство Червоного Хреста України. URL: https://redcross.org.ua/mhpss/ (Дата звернення: 20 June 2023).

Словник української мови online у 20 томах. URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index.

Чепіль М. Безпека життєдіяльності вихователів закладів дошкільної освіти: виклики сьогодення. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2022. Вип. 14(46). С. 56–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30