СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГА В КАНАДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.2

Ключові слова:

безперервна освіта, педагог, Канада, професійний розвиток, навчальні програми, інформатизація, цифрові технології.

Анотація

Анотація. У статті представлено всебічне дослідження системи безперервної освіти педагога в Канаді, яка вважається однією з найбільш передових у світі завдяки своїй інтегрованості, інноваційності та високому рівню адаптивності до сучасних освітніх викликів. Детально аналізуючи історичний розвиток, методологічні основи та стратегічні орієнтири системи, робота виявляє ключові елементи, що забезпечують її успішне функціонування та еволюцію. Особлива увага приділяється ролі цифрових технологій та інформатизації, які відіграють критичну роль у модернізації навчального процесу та впровадженні інноваційних методик в педагогічну практику. Через призму дослідження конкретних кейс-стаді, стаття демонструє, як практичне застосування новітніх підходів дозволяє вчителям постійно розвивати свої професійні компетенції, адаптуватися до змінних умов та вимог освітнього середовища. Водночас аналіз викликів та перспектив розвитку системи безперервної освіти в Канаді вказує на необхідність подальшої її адаптації та інтеграції з глобальними освітніми трендами. Розширюючи межі традиційного розуміння педагогічної освіти, автори вказують на значення міждисциплінарного підходу, що об'єднує педагогіку, психологію, соціологію, інформаційні технології та інші сфери знань для формування комплексного бачення сучасного освітнього процесу. Такий підхід не тільки сприяє підвищенню якості педагогічної освіти, але й відкриває нові можливості для професійного зростання та самореалізації вчителів. Мета статті – не лише оглядово представити сутність та структуру системи безперервної освіти педагога в Канаді, але й глибоко аналізувати її компоненти, виклики та перспективи, з акцентом на інноваційних стратегіях та методиках навчання. Робота спирається на широкий спектр наукових досліджень, аналіз публікацій провідних вчених та авторські спостереження, що робить її важливим внеском у дослідження сфери педагогічної освіти.

Посилання

Карпинська Л. Формування професійної майстерності майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти Канади : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Одеса, 2005. 194 с.

Darling-Hammond L., Wei R. C., Andree A., Richardson N., Orphanos S. Professional Learning in the Learning Profession: A Status Report on Teacher Development in the United States and Abroad. National Staff Development Council, 2009.

Day C., Gu Q. The New Lives of Teachers. Routledge, 2010.

Fullan M. The Principal: Three Keys to Maximizing Impact. John Wiley & Sons, 2014.

Hargreaves A., Fullan M. Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. Teachers College Press, 2012.

Harris A., Jones M. Leading Futures: Global Perspectives on Educational Leadership. Sage Publications, 2018.

Katz S., Dack L. A. Intentional Interruption: Breaking Down Learning Barriers to Transform Professional Practice. Corwin Press, 2013.

Levin B. How to Change 5000 Schools: A Practical and Positive Approach for Leading Change at Every Level. Routledge, 2008.

Louis K. S., Lee M. Becoming a Learning School. Open University Press, 2006.

Pont B., Nusche D., Moorman H. Improving School Leadership, Volume 2: Case Studies on System Leadership. OECD Publishing, 2008.

Timperley H., Wilson A., Barrar H., Fung I. Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration [BES]. Ministry of Education, New Zealand, 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10