МЕТА ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.13

Ключові слова:

мета виховання, українська педагогіка, зміст виховання, чинники виховання.

Анотація

Анотація. У статті висвітлено зміст поняття «мета виховання» в українській педагогіці другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Окреслено чинники, які впливають на формулювання мети виховання (суспільно-політичний уклад суспільства, його внутрішні сили та зовнішні потреби, державотворчі процеси, національні особливості народу, його світогляд, рівень розвитку людини і культури). Мета виховання відповідає психічним та природним властивостям народу, визначається національним характером, завданнями, що ставить перед нами сучасне і майбутнє. Мета конкретизується системою виховних завдань. Виховання у народі існує стільки, скільки існує сам народ. Виховання мусить виростати із традицій, з культурного стану народу, мусить корінитися у характері народу (К. Ушинський, І. Франко, Г. Ващенко). Головним у вихованні є формування особистості з високими моральними якостями і національною свідомістю. Мета українського виховання полягає в тому, щоб допомогти дітям зрозуміти і полюбити свою мову, літературу, культуру (Я. Чепіга), виховати з дитини свідомого члена родини, громади, людства. (С. Русова). Виховати гармонійну людину можливо лише тоді, коли виховання буде вільним, індивідуальним, національним, враховувати природні задатки дитини, відповідати соціально-культурним потребам часу. Не потрібно придумувати нові закони виховання, їх треба складати для кожної дитини, для кожної ситуації. Виховання повинно перетворитися на самовиховання. Треба зрозуміти дитину, викликати у неї цікавість, інтерес до самої себе, до своєї праці, до свого оточення, до людей, спостережливість до природи, активізувати творчі сили, зацікавити навчанням, розвинути етичну й громадянську свідомість. (С. Русова). Першочергове значення у реалізації мети виховання має родина, мова, церква, історія та культура (І. Огієнко). В українській педагогіці досліджуваного періоду викристалізувалася мета виховання, яка ґрунтувалася на загальнолюдських і національних цінностях, традиціях українського народу.

Посилання

Ващенко Г. Виховний ідеал. 3-є вид. Полтава: Полтавський вісник, 1994. 192 с.

Врецьона Г. Новомоднии основы выхованя. Школьная часопись. 1886. Ч. 19–20. С. 169–170.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376.

Зайченко В. Педагогіка. Чернігів: Деснянська правда, 2003. 528 с.

Ільницький В. Колька увагь о вихованю. Школьная часопись. 1885. Ч.13. С. 98.

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Світ виховання. 20005. № 4(5). С. 6–30.

Огієнко І. Рідна мова й культура народу. Шлях виховання і навчання. 1934. Кн. 3. С. 31–34.

Партицький О. Гадки про вихованє домашнє. Газета школьна. 1877. Ч. 21. С. 173.

Русова С. Дошкільне виховання. Катеринослав: Б.в., 1918. 126 с.

Русова С. Ідейні підвалини школи. Світло. 1913. Кн. 8. С. 33–37.

Русова С. Вибрані твори. Київ: Освіта, 1996. 304 с.

Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. Твори. У 6-ти т. Київ: Радянська школа, 1967. Т.4.518 с.

Франко І. Хома з серцем і без серця. Зібрання творів: У 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1979. Т. 22. С. 7–29.

Чепіга Я. Національність і національна школа. Світло. 1910. Кн.1. С.16–29.

Чепіль М.М. Дитина як субʼєкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової. Science and Education, 2017, Issue 2. С.20–24.

Ющишин І. Національне виховання. Шлях виховання й навчання. 1929. Кн.10. С. 1–2.

Czepil M., Karpenko O. Mykola Shlemkevych (1894–1966): anthropological principles of human research. Educational Philosophy and Theory.2021. https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1933944

Czepil M., Karpenko O. National awareness: the evolution of the concept in the Ukrainian pedagogy of Galicia (1848–1918). History of Education. Journal of the History of Education Society. 2021. https://doi.org/10.1080/0046760X.2021.1924877

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10