РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.9

Ключові слова:

дистанційне навчання, внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, інформаційні технології

Анотація

Статтю присвячено визначенню основних шляхів підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови за допомогою дистанційних технологій. Світова пандемія COVID-19 повністю змінила усталений спосіб життя суспільства. Освіта – одна зі сфер, яка зазнала глобальних змін і, здавалось би, основним завданням було впровадження інноваційних технологій, які допоможуть налагодити освітній процес, але постало інше питання – забезпечення мотивації студентів в умовах дистанційного навчання з метою досягнення якісного результату. Питання розвитку мотивації студентів належить сьогодні до найбільш актуальних, адже мотивація – це спонукальна сила, яка впливає на формування поведінки особистості, спрямовує її діяльність і дії на мотиваційні об’єкти, контролює реалізацію намірів, сприяє вибору нових технік і стратегій для реалізації мотивів. У статті відзначено важливість мотивації у вивченні іноземної мови в умовах дистанційного навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій. Визначено поняття «дистанційне навчання», що передбачає інтеграцію інформаційних і педагогічних технологій, що забезпечують інтерактивність взаємодії педагога і студента, а також продуктивність навчального процесу. Визначено, що ключовими у вивченні мов є внутрішня і зовнішня мотивації. Внутрішня мотивація полягає у виконанні завдання, бо це приносить задоволення, а не заради доброї чи поганої оцінки. Зовнішня ж мотивація викликана зовнішніми чинниками, такими як задоволення очікувань викладача чи хороша оцінка. Проаналізовано сучасні інформаційні технології: програми, додатки, застосунки, які використовуються у навчальному процесі для підвищення рівня мотивації студентів у вивченні іноземних мов. Зазначено важливість ролі викладача в цьому процесі, в його вмінні організувати навчальний процес, створити позитивну доброзичливу атмосферу спілкування начального середовища. Виокремлено перелік програм, які можна використовувати на заняттях з метою підвищення рівня мотивації студентів до навчання мови.

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология. Москва : Логос, 2004. 384 с.

Знанецька О.М. Проблеми мотивації навчання у вищій школі. Вісник Запорізького національного університету. 2012. Вип. 2 (18). С. 87–91.

Колос Ю.З. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час дистанційного навчання іноземних мов. Гуманітарний вісник національного університету імені Юрія Кондратюка. 2020. Вип. 1–2 (7). С. 21–28.

Міхненко Г.Е. Мотивація як рушійна сила процесу оволодіння іноземною мовою студентами немовних вузів. Збірник матеріалів конференції «Край на научното развитие – 2010». София : «БялГРАД-БГ» ООД, 2010. 96 с. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/01_pub(11).pdf

Тарнопольский О.Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. Вінниця : Нова книга, 2008. 288 с.

Crookes G., Shmidt R. Motivation : Reopening the research agenda. Language Learning. 1991. URL: http://nflrc.hawaii.edu/PDFs/SCHMIDT%20Motivation%20-%20Reopening%20the%20research%20agenda.pdf

Vanessa Paz Dennen, Curtis J. Bonk. We'll Leave the Light on for You: Keeping Learners Motivated in Online Courses. Flexible Learning in an Information Society. 2006. Chap. 6. P. 64–76.

Dornyei Z. Motivational strategies in the language classroom. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 245 p.

Gardner R., Lambert W. Attitudes and motivation : Second language learning. Newbury House, 1972.

Gardner R.C. Language Learning Motivation: The Student, the Teacher, and the Researcher. Texas Papers in Foreign Language Education, 2001.

Keller J.M. Motivational Design of Instruction. Instructional Design Theories and Models: An Overview of their Current Status. NJ : Lawrence Erlbaum, 1983.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09