ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З ЛІНГВІСТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Автор(и)

  • Світлана ФЕДОРЕНКО Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0001-8517-9975
  • Ольга БЕСКЛЕТНА Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.10

Ключові слова:

здобувач наукового ступеня «доктор філософії», дисертаційний комітет, кваліфікаційний екзамен, лінгвістика, університет у США

Анотація

У статті висвітлено змістово-організаційні особливості підготовки докторів філософії з лінгвістики у США. Зазначено, що підготовка майбутніх докторів філософії з лінгвістики в американських університетах спрямована на розвиток аналітичних та дослідницьких навичок здобувачів, є комплексною системою, що реалізується шляхом широкого змістового діапазону обов’язкових навчальних дисциплін базового лінгвістичного та спеціального лінгвістичного спрямування та вибіркових освітніх компонентів, а також включає підготовку та захист дисертації. Розглянуто специфіку функціонування дисертаційного комітету та його роль у навчанні здобувача та його підготовці до захисту. Окреслено, що на першому етапі навчання, впродовж двох-трьох років здобувач має засвоїти рекомендовані лінгвістичні дисципліни та скласти кваліфікаційний іспит, а на другому – здійснити наукове дослідження та написати і захистити дисертаційну роботу. Наявність педагогічного компоненту, зокрема педагогічної практики, у програмі підготовки здобувачів свідчить про практичний підхід до їх залучення до академічної кар’єри загалом та викладацької діяльності зокрема. Наголошено, що особливістю американських університетів є їх відкритість до нових підходів до науково-дослідницької діяльності та заохочення здобувачів до міждисциплінарних досліджень, які реалізуються шляхом співпраці кожного здобувача з професорами з різних факультетів того чи іншого університету, які є членами дисертаційного комітету здобувача. Звернено особливу увагу на процедуру захисту дисертаційних робіт, яка відбувається в присутності екзаменаційної комісії, до складу якої, крім членів дисертаційного комітету, залучають двох професорів-експертів з напряму дослідження, які виступають опонентами дисертації – «зовнішній» (з іншого університету) і «внутрішній» (з того ж факультету, де виконувалася дисертація).

Посилання

Сисоєва С., Регейло І. Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США. Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. № 2 (53). С. 86–93.

Федоренко С.В. Теорія і методика формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США : дис. … д-ра пед. наук. Київ, 2017. 551 с.

Boston University. PhD in Linguistics. Boston University, 2020. URL: https://www.bu.edu/academics/grs/programs/linguistics/phd-in-linguistics

Linguistic Society of America. The State of Linguistics in Higher Education Annual Report 2020. Linguistic Society of America, 2021. URL: https://www.linguisticsociety.org/file/annual-report-2020-jan2021-finalpdf

Massachusetts Institute of Technology. Graduate Program in Linguistics. Massachusetts Institute of Technology, 2020. URL: https://linguistics.mit.edu/graduate/

Walker G. Doctoral Education in the United States of America. Higher Education in Europe. 2008. № 33 (1). Р. 35–43. URL: https://doi.org/10.1080/03797720802228142

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09