РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.4

Ключові слова:

спортивна культура, розвиток, фітнес-додаток, діджиталізація спорту, фізичне виховання, процес, майбутні фахівці

Анотація

Мета роботи – схарактеризувати вплив процесів діджиталізації на сучасний студентський спорт і розвиток спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. Розкрити можливості використання цифрових технологій у студентському спорті. Запропонувати конкретні приклади використання цифрових технологій під час тренувальної і змагальної діяльності. Методологія дослідження проблеми розвитку спортивної культури майбутніх фахівців поєднує систему методів емпіричного і теоретичного рівня науково пізнання. На основі аналізу наукової літератури визначено зміст поняття «спортивна культура». Встановлено, що діджиталізація спорту є перспективним засобом розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. Запропоновано авторське визначення поняття «діджиталізація спорту». У статті розглянуті фітнес-додатки та цифрові програми, які сприяють розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. Наведено приклад сучасного програмного комплексу – NEXUS. Програмний комплекс NEXUS використовується в спорті, а також у процесі досліджень з біомеханіки та інших наук. NEXUS надає можливість аналізувати рух людини. Програма системно оцінює ефективність методики спортивної підготовки. Програмний комплекс NEXUS успішно поєднується з іншими програмними модулями та засобами. Використання цифрових технологій у процесі тренувальної діяльності підвищує рівень мотивації та спортивного інтересу майбутніх фахівців фізичного виховання. Використання фітнес-додатків і програмних комплексів позитивно впливає на результати спортивної підготовки. Фітнес-додатки надають змогу здійснювати управління спортивною підготовкою. Наприклад, фіксувати особисті рекорди з обраного виду спорту. Фітнес-додатки – це сучасні цифрові засобами розвитку сили, витривалості і гнучкості, які допомагають організувати спортивний стиль життя майбутніх фахівців фізичного виховання.

Посилання

Галатюк М. Ю. Ціннісний потенціал розвитку спортивної культури школярів і студентів у процесі спортивно орієнтованого фізичного виховання. Нова педагогічна думка. Рівне, 2018. № 4(96). С. 181–183.

Галатюк М. Ю. Сучасний студентський спорт як модус розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. Нова педагогічна думка. 2020. № 2(102). С. 180–183.

Дяченко А., Кульчицька І., Антонюк А. Підвищення мотивації до занять руховою активністю студентів на основі використання фітнес-додатків. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2021. Вип. 11(30). С. 55–66.

Литвиненко Ю. В., Павленко Г. А. Сучасні біомеханічні технології забезпечення тренувальної та змагальної діяльності в спорті. Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали V Всеук. електронної конф., 18 травня 2017 р. Київ, 2017. C. 31–33.

Лубышева Л. И. Физическая и спортивная культура: содержание, взаимосвязи и диссоциации. Теория физической культуры. 2002. № 3. С. 11–14.

Сайт Mixsport – всеукраїнський спортивний агрегатор. URL: https://mixsport.pro/ua (дата звернення: 09.10.2021).

Сайт VMS. URL: https://www.vicon.com (дата звернення: 05.02.2022).

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. 2020. 25 с. URL: https://cutt.ly/eToUMAn (дата звернення: 05.02.2022).

Чухланцева Н. В., Шуба Л. В., Шуба В. В. Мобільно орієнтовані фітнес-технології як засіб впливу на фізичну активність студентів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 75. № 1. С. 253–268.

Шаверський В. К. Біомеханічні ергогенні засоби в системі підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання». Молода спортивна наука України. 2009. № 4(13). С. 204–208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31