МОДЕЛЬ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/47.1

Ключові слова:

спортивна культура, виховання, модель, компонент, студент, діяльність

Анотація

У статті запропоновано структурно-логічну модель спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. Модель спортивної культури є результатом теоретичного аналізу цілеспрямованої спортивно-орієнтованої підготовки студентів у закладах вищої освіти. Завдання статті – проаналізувати основні компоненти спортивної культури і зв’язки між ними. Для вирішення відзначеного завдання застосовано системний підхід як метод наукового дослідження. Модель спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання складається з п’яти окремих компонентів. Усі компоненти моделі спортивної культури взаємопов’язані між собою. Компоненти моделі спортивної культури – це не лише окремі частини цілого. Кожен компонент спортивної культури має своє змістове наповнення, свою функцію, ознаки та “морфологію”. Автором детально описаний зміст кожного компонента спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. Аналіз моделі спортивної культури розпочато з мотиваційно-смислового компонента. Цей компонент відображає мотивацію і ціннісно-смислову орієнтацію студентів. Від рівня розвитку мотиваційно-смислового компонента залежить саморегуляція і успішність навчально-тренувальної, а також змагальної діяльності майбутніх фахівців. Один із компонентів моделі спортивної культури – акумуляційно-рефлексивний (результативний). Цей компонент ми вважаємо основним. Його розвиток можливий за умови участі майбутніх фахівців у спортивних змаганнях. Результативний компонент асоціюється з досвідом (успішним або неуспішним), який набуває студент у процесі підготовки до змагань та участі в них. Процес набуття досвіду передбачає постійне нагромадження (акумуляцію) знань, умінь, навичок і удосконалення спортивної майстерності.

Посилання

Бурцев В., Бурцева Е., Миннахметова Л. Исследование уровня развития личностно-поведенческого компонента спортивной культуры в процессе личностно ориентированного физического воспитания студентов. Современные наукоемкие технологии. 2016. № 5-2. С. 329–333.

Візитей М.М., Качуровський Д.О. Спорт вищих досягнень і його соціально-культурна місія в нових умовах розвитку суспільства. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 12. С. 27–31.

Загревская А.И. Спорт и спортивная культура студентов в системе высшего образования. Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 363. С. 175–178.

Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації. Вінниця: «Планер», 2007. 273 с.

Малафіїк І.В. Системність – якість знань. Рівне: РДГУ, 2008. 383 с.

Новиков А.М. Методология. М.: СИНТЕГ. 668 с.

Пітин М. Теоретична підготовка в спорті: монографія. Л.: ЛДУФК, 2015. 372 c.

Становських З.Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів. Кіровоград: ІмексЛТД, 2014. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02