РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/47.4

Ключові слова:

риторика, викладач, ораторська діяльність, публічний виступ, риторична підготовка

Анотація

У статті з’ясовано сутність риторичної підготовки, показано її місце у формуванні готовності викладача до ораторської діяльності. Риторику представлено як науку, що вивчає закони та особливості ефективного публічного мовлення, підготовки й виголошення публічних промов із метою досягнення бажаного інформаційного, когнітивного, емоційного та поведінкового впливу оратора на аудиторію; науку, що встановлює закономірності ораторської діяльності та публічної комунікації викладача. Доведено її вагому роль у формуванні риторичної особистості викладача. Риторичну підготовку охарактеризовано як процес здобуття риторичних знань, оволодіння ораторським мистецтвом і красномовством; комплекс заходів, спрямованих на формування готовності викладача до ораторської діяльності, досягнення ораторської майстерності. Перевагами риторичної підготовки визначено формування готовності викладача до ораторської діяльності, забезпечення ефективності його освітньо-наукової (викладацької) діяльності, розвиток soft skills, побудова продуктивної взаємодії з аудиторією, налагодження плідного педагогічного спілкування зі слухачами (студентами, курсантами), формування позитивного педагогічного іміджу, підвищення конкурентоспроможності науково-педагогічного працівника, зростання його як лідера в ролі оратора (лектора, спікера), який через ораторську діяльність створює майбутнє для слухачів. З’ясовано, що риторична підготовка є безперервним процесом оволодіння риторичними знаннями, ораторським мистецтвом і красномовством через систематичну практику публічних виступів. Вона здійснюється через формальну (вивчення курсу риторики у процесі здобуття освіти), неформальну (курси, тренінги, семінари, майстерні, вебінари з ораторського мистецтва, техніки мовлення, лідерства) та інформальну (читання літератури, перегляд лекцій, відеоуроків, консультування з фахівцями, безпосередньо публічні виступи) освіту.

Посилання

Августин А. Христианская наука, или Основания священной герменевтики и церковного красноречия : сборник. Санкт-Петербург : ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, 2006. 508 с. URL: http://surl.li/crhbo.

Бернетт Д. Наш дивакуватий мозок. Харків : Віват, 2020. 384 с.

Будянський Д. В. Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 1 (40). С. 38–41. URL: http://surl.li/ckzul.

Горобець С. І. Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2021. 286 с.

Ґрейтенс Е. Стійкість: тяжко виборена мудрість для ліпшого життя. Харків : Ранок ; Фабула, 2022. 432 с.

Концепція лідерства за стандартами армій країн НАТО (Conception of leadership in accordance with the armies standards of NATO countries) : навч. посіб. / О. Ф. Хміляр та ін. Київ : НУОУ, 2018. 252 с.

Кучерук О. А. Педагогічна риторика: сучасні тенденції та історія розвитку. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. Київ : КНТ, 2018. 258 с.

Мортон С. Лаборатория презентаций. Формула идеального выступления. Москва : Альпина паблишер, 2016. 258 с.

Сагач Г. М. Вибрані твори : у 5 т. : [у 10 т.]. Рівне : ПП ДМ, 2015. Т. 7 (2) : Професійна риторика: слово животворяще. 339 с.

Сагача Г. М. Вибрані твори : у 5 т. Рівне : ПП ДМ, 2015. Т. Х (5). Скарби красномовства: словник основних термінів і понять риторики. 296 с.

Ставицький А. Роль викладача-лідера у сучасному університеті : навч. посіб. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.

Ткаченко Л. П. Риторика як компонент професійної підготовки фахівця. 2018. С. 59–68. URL: http://surl.li/eelof.

Федірчик Т. Д. Науково-педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу: структурно-компонентний аналіз. Освіта регіону. 2010. URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/257.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02