ОНЛАЙН-СЕРВІСИ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.10

Ключові слова:

онлайн-сервіси, навчальні платформи, музично-теоретичні дисципліни, інтерактивні вправи, англійська мова, слухові та зорові асоціації

Анотація

У статті розглядаються сервіси, які на сьогодні є необхідним інструментом в онлайн-роботі викладача музично-теоретичних дисциплін. Увагу зосереджено на програмних меню та особливостях їх роботи. Зроблено порівняльний аналіз інструментів, які містяться на платформах «Learning app» та «Wordwall». Запропоновано навчальні вправи, що мають стати в нагоді викладачам предметів музично-теоретичного циклу. Описано використання сервісів як протягом всього уроку (онлайн-клавіатури фортепіано), так і на різних етапах уроку: при перевірці домашнього завдання, поясненні нового матеріалу, написанні диктантів, слухового аналізу, вікторин, закріпленні нового матеріалу, підведенні підсумків та рефлекісїї. Наголошено на важливості отримання зворотного зв’язку від учнів та вимірювання їх задоволеності за п’ятибальною шкалою. Описано принцип дїї та меню комбінаторних сервісів «Spin the wheel» та «Wheel of names», які вносять ефект «неочікуваності» та «непередбачуваності» в заняття. Зроблено перелік ілюстративних сервісів, які мають доповнити навчальний матеріал ребусами, gif – ілюстраціями, анімаціями та сприяти створенню доброзичливої та комфортної атмофсфери на занятті. Наголошено на раціональності використання організуючих програм, які мають мету допомогти викладачам здійснити якісну підготовку до занять, виступів на майстер-класах, конференціях, зробити підбірку власних напрацювань та зберігати їх на одній платформі, а також мають можливість поділитися підбіркою з іншими викладачами або учнями. Обґрунтовано доцільність використання англійської мови в межах інтегративного курсу «Музична грамота і англійська мова», розробленого авторкою статті. Визначено принцип побудови україно- та англомовних асоціативних таблиць елементів музичної мови. Запропоновано використання онлайн-перекладачів для полегшення роботи викладачів із інтерфейсом та функціоналом англомовних сервісів.

Посилання

8 онлайн-інструментів для організації цікавих практичних робіт зі школярами. Освіта нова. : веб-сайт. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/1874-9-onlain-instrumentiv-dlia-orhanizatsii-tsikavykh-praktychnykh-robitzi-shkoliaramy (дата звернення: 19.10.2023).

Барановська І. Г., Барановський Д. М., Якименко Ю. І. Дистанційне навчання майбутніх учителів музичного мистецтва: виклики сьогодення. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 2022. Т. 28, С. 76–84. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.11.

Білик В., Аль-Нашар П. А. Сервіс Kahoot для проведення інтерактивних опитувань здобувачів освіти. International Science Journal of Education & Linguistics. 2023. Vol. 2, No. 1, pp. 77-85. DOI: https://doi.org/10.46299/j.isjel.20230201.08.

Білоусова Л.І, Житєньова Н. В. Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. № 7 (27). С. 8–15. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.151557.

Давиденко О. Використаня онлайн-перекладачів під час вивчення іноземної мови на технічних спеціальностях. Acta Paedagogica Volynienses. 2022. Вип. 6, С. 75–79. DOI: https://doi.org/10.32782/apv/2022.6.11.

Гриценко В. Г., Гладка Л. І. Огляд онлайн систем контролю знань. Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології навчання». 2014. Т. 12, С. 182-187. DOI: https://doi.org/10.55056/nocote.v12i0.709.

Ліхошерстова В. Використання сервісу Wordwall на заняттях з англійської мови. Grail of Science. 2023. № 28, С. 332–335. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.09.06.2023.53.

Ліхошерстова В. З досвіду використання сервісу Canva на заняттях англійської мови. Grail of Science. 2023. № 27 С. 452–456. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.072.

Макаревич О. Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання. Молодий вчений. 2015. Т. 17 № 2. С. 275 – 278. URL: http://eprints.zu.edu.ua/17143/1/357.pdf (дата звернення 19.09.2023).

Мірошниченко Г., Опаріна С. Використання дистанційних платформ та онлайн-сервісів в умовах віддаленого навчання іноземної мови в немовних ЗВО. Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience. 2021. C. 215–219. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-114-5-55 (дата звернення 09.09.2023).

Пазюк О., Пазюк Р. Особливості використання онлайн сервісу Learningapps. org в початковій школі : Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем. Матеріали V науково-практичної інтернет-конференції, 23 квітня 2021 р. Дрогобич, 2021. C. 72 – 73. URL: https://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/v-internet-conf-drogobich-230421.pdf#page=72 (дата звернення 19.09.2023).

Сокирська О., Буга С. Використання платформ для дистанційної освіти під час онлайн навчання навичкам письма. Актуальні питання іноземної філології. 2021. № 14. С. 96–101. DOI: https://doi.org/10.32782/2410-0927-2021-14-15.

Стечкевич Л., Стечкевич, О. Налаштування сервісу QUIZLET для організації самостійної роботи учнів. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. C. 79-83. URL: https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v4.26 (дата звернення 18.09.2023).

Утіна А. Асоціативне мислення як провідний метод визначення інтервалів на слух. Музикознавчий універсум : наук. зб. ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2020. Вип. 45. С. 28–44.

Утіна А. Інтегративні зв’язки між англійською мовою і сольфеджіо. Музичне мистецтво і культура : наук. вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. Одеса, 2018. Вип. 27, кн. 1. С. 310–323.

Williams E., Antonyuk N. 13 найкращих безкоштовних програм для малювання за 2023. Ukrainian Blog. URL: https://fixthephoto.com/ua/ (дата звернення: 13.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30