ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.10

Ключові слова:

профілактика шкідливих звичок, профілактичні програми, профілактичні інтервенції, діти і юнацтво, закордонний досвід.

Анотація

Анотація. У статті висвітлено окремі аспекти накопиченого досить великого досвіду використання різноманітних соціальних і соціально-психологічних підходів до розв’язання проблем, пов’язаних із профілактикою шкідливих звичок серед дітей та юнацтва. Актуалізовано думку про низьку ефективність дотримання принципу «боротьби і викорінення» у реалізації відповідної педагогічної роботи, тому у країнах Західної Європи орієнтуються переважно на принцип «зменшення шкоди» («harm reduction»), який передбачає розроблення багатоплощинної і багатовекторної системи превентивних заходів. Анонсовано документ під назвою «Європейські стандарти якості у сфері профілактики вживання наркотиків» (European Drug Prevention Quality Standards), у якому увиразнено європейські підходи до проведення високоякісної профілактики вживання психоактивних речовин. Зазначено, що «Європейські стандарти» зосереджені на тому, як планувати, обирати й впроваджувати профілактичні інтервенції, забезпечуючи якість цієї соціально-педагогічної праці. Згадано і про Міжнародні стандарти у сфері профілактики вживання наркотиків, в яких узагальнено результати наукових досліджень у сфері профілактики та визначено ключові характеристики доказово обґрунтованих інтервенцій і політик, які довели, що вони сприяють зменшенню статистики щодо вживання дітьми та юнацтвом психоактивних речовин. Таблично представлено перешкоди й переваги впровадження доказово обґрунтованих профілактичних інтервенцій. Актуалізовано назви декількох реєстрів, у яких зібрані доказово обґрунтовані інтервенції у сфері профілактики вживання психоактивних речовин. Зазначено, що з‑посеред найкращих загальних методів збору даних про вживання психоактивних речовин учнями вважають опитування учнів у шкільному середовищі. Наведено приклади доцільних програм доказово обґрунтованих профілактичних інтервенцій, як‑от: проєкт «Норсленд»; проєкт «Космонавт»; проєкт «Підвісна дорога»; проєкт «Звільни свою свідомість»; Сіетлський проєкт соціального розвитку; Навчання й тренінг підлітків для уникнення вживання стероїдів: програма ATLAS; Анонімні Алкоголіки; Alateen, Al-Аnon; «Другий/третій буквар, або програма семи кроків»; «Дякую, Ні»; «Перш, ніж спробуєш»; «Подивися інакше»; програма Домашніх Детективів; «Фантастичні можливості» та ін.

Посилання

Європейська навчальна програма з профілактики : довідник із науково обґрунтованої профілактики вживання психоактивних речовин для тих, хто ухвалює рішення, впливає на громадську думку та формує політику. Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності, 2019. 136 с.

Огляд профілактичних програм, впроваджуваних за кордоном. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді : навчально-методичний посібник / під ред. В. В. Бурлаки. Київ : Герб, 2008. 224 с. URL: http://www.psychiatry.ua/books/ youth/paper4.htm

Centre for Analysis of Youth Transitions (CAYT). Mentor : вебсайт. URL: http://cayt.mentor-adepis.org/caytdatabase/

Ginsburg, I. (1982). Jean Piaget and Rudolf Steiner: stages of child development and implications for pedagogy. Teachers College Record. 84(2). pp. 327‒337; UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2013). International standards on drug use prevention, UNODC. Vienna. URL: http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html

Grüne Liste Prävention. URL : https://www.gruene-liste-praevention.de/ communities-that‑care/Media/Grne_Liste_ Bewertungskriterien.pdf

Jak żyć z ludźmi : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe. (1997) / MEN. Wyd. 2. Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej. 196 s.

Jakubowskа, B., Sobolewskа, Z. & Pacewicz, A. (1994). Zanim spróbujesz: program profilaktyki uzależnień dla uczniów. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 116 s.

Mieszalski, S., Morawski, J., Sobczyk, E. & Szymański, M. (2000). Dziękuję, Nie : program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Warszawa. 116 s.

Poulin, F. & Dishion, T. (2001). 3-year iatrogenic effects associated with aggregating high-risk adolescents in cognitive-behavioral preventive interventions. Applied Developmental Science. 5(4). pp. 214‒224.

Prevención basada en la evidencia. URL: http://prevencionbasadaenla evidencia.net

Preventing Drug Use among Children and Adolescents. National Institute on Drug Abuse : вебсайт. URL: https://www.drugabuse.gov/sites/default/ files/preventingdruguse_2.pdf

Problemy alkoholowe młodzieży (2014). Banach M., Kowalewski I. Alkoholizm wśród młodzieży. Kompendium wiedzy dla pedagogów i pracowników socjalnych. Kraków : Wydawnictwo «Scriptum». S. 57‒80.

Programy Profilaktyczne w Szkole. Profalaktyki i Edukacji «Lider» : вебсайт. URL: https://elalider.pl/artykuly/programy-profilaktyczne-w-szkole

Programy rekomendowane. URL: https://programyrekomendowane.pl/

Providing a registry of Exsperimentally Proven Programs. Blueprints for healthy youth development : вебсайт. URL: https://www.blueprintsprograms. org

Spójrz inaczej: program / A. Kołodziejczyk & inne. Ośrodek Profalaktyki i Edukacji «Lider» : вебсайт. URL: https://elalider.pl/artykuly/spojrz_inaczej_ program

The Adolescents Training and Learning to Avoid Steroids (ATLAS) prevention program. Background and results of a model intervention. (1996) / Goldberg, L. & other. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 150(7). pp. 713‒721. doi: 10.1001/archpedi.1996.02170320059010.

Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków. URL: https://www.ore. edu.pl/images/files/pdf/Bank_programow_profilaktycznych/klasy/trzeci%20elementarz.pdf

Wojcieszek, K. (1999). Noe. Część I i II : Program profilactyczny dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień : вебсайт. URL: https://www.profilaktyk.info/noe2. html; URL: https://www.profilaktyk.info/noe.html

Xchange prevention registry. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction : вебсайт. URL: http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10