КУЛЬТУРА ВОЛОДІННЯ ГОЛОСОМ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.6

Ключові слова:

культура володіння голосом, вчитель музичного мистецтва, фахова підготовка, співацький голос.

Анотація

Анотація. У статті розкривається сутність поняття «культура володіння голосом» вчителя музичного мистецтва, здійснюється характеристика його складових, аналізуються особливості їх формування та розвитку у ході фахової підготовки студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Культура володіння голосом вчителем розглядається як важливий елемент педагогічної майстерності, необхідний для забезпечення високого рівня професійної діяльності, що включає вміння використовувати власний голос як ефективний інструмент педагогічного впливу, забезпечення педагогічної комунікації, за умови дотримання норм та правил його збереження. Розвиненість професійних якостей голосу педагога-музиканта є складовою його педагогічної культури, показником рівня фахової підготовки. Проаналізовано наукову літературу щодо проблем фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта, визначено її специфіку обумовлену особливостями викладання навчальної дисципліни «Музичне мистецтво» у закладах загальної середньої освіти, її завданнями, формами та методами роботи вчителя. У статті зазначається, що вимоги до формування вокальної культури педагога визначаються специфікою професійної діяльності вчителя музичного мистецтва, нормами його голосового навантаження, необхідністю поєднання викладу теоретичного матеріалу та ілюстрування уривків музичних творів, володіння уміннями використання голосу в різних режимах роботи. Визначено низку факторів, що можуть негативно вплинути на якість голосу вчителя, охарактеризовано шляхи протидії негативним факторам впливу, особливості застосування відновлювальних заходів, необхідність вибудовування індивідуально-адаптованого голосового режиму. Доведено важливість врахування специфіки вокально-мовленнєвої діяльності вчителя музичного мистецтва у закладі загальної середньої освіти в ході фахової підготовки майбутнього педагога.

Посилання

Аносов І.П., Яремчук С.В., Молодиченко В.В. Психологічні основи педагогічного спілкування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Ін-т сучас. підруч., 2007. 272 с.

Бриліна В., Ставінська Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : метод. посіб. для викл. та студ. вищ. пед. і мист. закл. Вінниця : Нова книга, 2013. 96 с.

Герман В.В. Риторична культура вчителя в академічному просторі : навч. посіб. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. 190 с.

Доронюк В.Д., Сливоцький М.Ю. Основи вокально-педагогічної творчості вчителя музики: навч. посіб. для викладачів і студентів вищих навч. закладів і вчителів музики шкіл різного типу. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. 306 с.

Осадча Т.В. Вокальна культура майбутнього вчителя музики: теоретичний аспект. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип 170. С. 102–106.

Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін; за ред І.А. Зязюна. Київ : Вища школа, 1997. 349 с.

Перетяга Л. Структура розвитку голосової культури майбутнього вчителя. Professional art education. Харків, 2022. № 3(2). С. 24–34.

Стасько Г.Є., Шуляр О.Д., Сливоцький М.П. Голос людини та вокальна робота з ним : монографія. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10